Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (ΧΦΑ) «Ένα σημαντικό χρόνιο νόσημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα»

Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος και Περιφερική Αρτηριακή Νόσος
Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος και Περιφερική Αρτηριακή Νόσος
July 14, 2009
Εταιρική Ταυτότητα Mediteraneo
June 14, 2012
Show all

Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (ΧΦΑ) «Ένα σημαντικό χρόνιο νόσημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα»

Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια

Aυτό ήταν το κύριο μήνυμα πάνω στο οποίο σχεδιάστηκε η στρατηγική της ενημερωτικής καμπάνιας για την Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια της Boehringer Ingelheim σε συνεργασία με την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία.

Η πρόκληση ήταν η  έγκυρη και ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για την πρόληψη κυρίως και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας όταν αυτή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Ο στόχος εξακολουθεί και επιτυγχάνεται  με επιτυχία καθώς η στρατηγική στηρίχθηκε και συνεχίζει να στηρίζεται σε δυο βασικούς άξονες που όχι μόνο ενημερώνουν το κοινό ότι η ΧΦΑ προλαμβάνεται  αλλά επιπρόσθετα το εκπαιδεύουν για την σωστή λήψη των ενδεδειγμένων σκευασμάτων.